Bạn có nguyên tắc kết bạn như thế nào

1086 lượt chơi

Hầu như mỗi người đều có nguyên tắc kết giao bạn bè. Vậy nguyên tắc của bạn là gì?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x