Bạn có phải dạng vừa không?

3125 lượt chơi

"Không phải dạng vừa" chính là một cụm từ "thần thánh" để diễn tả những cá nhân bá đạo, với khả năng "chống trả" lại những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Cùng thủ xem liệu bạn có phải dạng vừa không nhé.

Làm Quiz
1
2
3
4
5

Đang tính toán....

Bình luận

x