Bạn là kẻ ngạo mạn hay người điềm tĩnh, biết che giấu cảm xúc?

1246 lượt chơi

Nhìn vào bức ảnh dưới đây, bạn sẽ chọn hành động nào đầu tiên? Tắt bếp đun nước đang sôi, nghe điện thoại, dỗ em bé hay ngăn chú chó đang gặm ghế?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x