Bạn là kiểu học sinh nào

3835 lượt chơi

Bạn là nhân vật được nêu gương trước toàn trường hay thường xuyên gặp thầy cô ở phòng kỷ luật? Hãy thử quiz nhỏ sau nhé.

Làm Quiz
1
2
3
4
5

Đang tính toán....

Bình luận

x