Bạn là sắc nào trong bảy sắc cầu vồng?

3075 lượt chơi

Sau cơn mưa thường có cầu vồng với 7 màu tươi đẹp, tượng trưng cho sự sống lại đâm chồi nảy nở, và đã có bao giờ bạn tự hỏi mình là màu nào trong 7 màu đó chưa? Hãy thử nào.

Làm Quiz
1
2
3
4
5
6
7

Đang tính toán....

Bình luận

x