Bạn nóng như lửa hay lạnh như băng

7485 lượt chơi

Con người của bạn là sự kết hợp hài hòa giữa lửa và băng, "nóng như lửa" hay "lạnh như băng"? Tìm câu trả lời với việc làm quiz cùng emdep.vn nhé.

Làm Quiz
1
2
3
4
5
6

Đang tính toán....

Bình luận

x