Bạn sở hữu cách suy nghĩ phương Tây hay phương Đông?

2658 lượt chơi

Phương Đông và phương Tây vốn đã có sự khác biệt nhau không chỉ về vị trí địa lý, ngôn ngữ, văn hóa... mà còn cả trong cách suy nghĩ. Nhận thức của bạn đang giống nơi nào hơn?

Làm Quiz
1
2
3

Đang tính toán....

Bình luận

x