Bói bài Tarot: Ai là người làm lành trước sau khi cãi nhau

1735 lượt chơi

Bạn hay đối phương thường là người làm lành nhất sau khi cả hai xảy ra cuộc cãi vã?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x