Bói bài Tarot: Bạn có phải là người ba phải, dễ dàng bị lung lay trước ý kiến của người khác

562 lượt chơi

Chọn ra lá bài Tarot bạn thích nhất để biết bạn có phải là người ba phải, dễ bị lung lay trước ý kiến của người khác hay không.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x