Bói bài Tarot: Liệu người bạn thích có chủ động tỏ tình với bạn?

13195 lượt chơi

Bạn thích một người, nhưng không dám chủ động "tấn công". Nếu người dó cũng thích, thậm chí còn tỏ tình với bạn, chắc chắn điều này sẽ khiến bạn khóc ngất vì sung sướng. Liệu trường hợp đó có xảy ra hay không? Những lá bài tarot sau sẽ giúp bạn!

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x