Chọn chồi non biết ngay năng khiếu của bạn

2545 lượt chơi

Quan sát bốn chồi non dưới đây và chọn chồi non có khả năng sẽ lớn nhanh nhất và to nhất. Từ đó bạn sẽ phần nào biết thêm năng khiếu của bạn là gì đấy.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x