Chọn nét vẽ để biết bạn dùng não trái hay não phải nhiều hơn

1118 lượt chơi

Hãy chọn ra nét vẽ bạn yêu thích để từ đó biết được bạn sử dụng não trái hay não phải nhiều hơn nhé.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x