Đo "độ điên" của bạn mỗi lần bị áp lực

1679 lượt chơi

Trong cuộc sống hiện đại, stress là điều không thể tránh khỏi. Mỗi lần bị căng thẳng, áp lực, bạn có làm điều gì điên khùng để giải tỏa hay không? Làm ngay quiz sau để đo "độ điên" của bạn nhé.

Làm Quiz
1
2
3
4

Đang tính toán....

Bình luận

x