Đo độ sòng phẳng trong tình yêu của bạn

1254 lượt chơi

Trong tình yêu, bạn là người sòng phẳng hay lúc nào cũng chỉ chăm chăm lo nghĩ cho mình mà quên mất đối phương?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x