Đoán tính cách qua độ dài của cẳng tay

748 lượt chơi

Đo khoảng cách từ khuỷu tay đến phần cổ tay như trong hình và so sánh xem cẳng tay của bạn thuộc trường hợp nào.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x