Đoán tính cách qua hình dáng thỏi son của bạn

3262 lượt chơi

Sau một thời gian, thỏi son của bạn sẽ bị "biến dạng". Chính hình dạng của thỏi son lúc này cũng có thể nói lên một phần tính cách của bạn.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x