Đôi mắt - "kẻ chỉ điểm" tính cách của bạn

3873 lượt chơi

Đôi mắt là "cửa sổ" tâm hồn, qua đó chúng ta thấy được trí lực và tình cảm của người đó. Muốn nhận biết và đánh giá một người, người ta thường dựa vào đôi mắt của người đó.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x