Hình ảnh đầu tiên bạn thấy cho thấy những khó khăn bạn đang gặp

1479 lượt chơi

Hiện tại bạn đang gặp phải những bế tắc gì? Câu trả lời nằm trong bức tranh đầu tiên mà bạn nhìn thấy.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x