Hình ảnh đầu tiên bạn thấy sẽ cho thấy khái niệm tình yêu nam nữ trong mắt bạn là gì?

993 lượt chơi

Nhìn vào bức tranh và chọn ngay hình ảnh đầu tiên bạn thấy sẽ nói lên tình yêu trong mắt bạn có ý nghĩa như thế nào.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x