Hình ảnh đầu tiên bạn thấy sẽ tiết lộ cách bạn yêu một người như thế nào, chân thành hay thực dụng?

440 lượt chơi

Xem tranh và nhìn kĩ để thấy đâu là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt bạn?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x