Năng lực siêu nhiên bạn sở hữu là gì?

3370 lượt chơi

Nếu được sở hữu một năng lực siêu nhiên, bạn muốn mình nhìn thấu được suy nghĩ của người khác hay điều khiển được mọi vật? Cùng khám phá xem bạn có thể sở hữu được năng lực tuyệt vời nào nhé.

Làm Quiz
1
2
3
4

Đang tính toán....

Bình luận

x