Ngoại hình của bạn có ảnh hưởng thế nào đến lần gặp mặt đầu tiên?

707 lượt chơi

Theo bạn, bức ảnh dưới đây tên gọi thế nào sẽ phù hợp nhất?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x