Người ấy phải chịu đựng bạn nhiều cỡ nào

3100 lượt chơi

Bạn cho rằng yêu nhau nghĩa là sẽ chấp nhận mọi "thói hư tật xấu" của nhau một cách vô điều kiện? Sai rồi nhé!

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x