Người yêu lăng nhăng, bạn có tha thứ?

1164 lượt chơi

Khi bị đối phương phản bội, bạn sẽ gào thóc thảm thiết, chất vấn hay tự tìm cách dặn lòng tha thứ cho họ? Tìm đáp án của mình với quiz sau nhé.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x