Qua đôi mắt biết ngay người thiện - ác

5560 lượt chơi

Qua đôi mắt chúng ta có thể hiểu được tính cách của một con người là lương thiện hay tàn ác.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x