Thất tình làm bạn thay đổi điều gì?

1410 lượt chơi

Sau khi thất tình, bạn sẽ trở nên căm ghét tình yêu hay chỉ biết vùi mình vào công việc để quên đi nỗi đau? Quiz sau sẽ cho bạn câu trả lời nhé.

Làm Quiz
1
2
3
4
5

Đang tính toán....

Bình luận

x