Thông báo điện thoại hé lộ điều bạn coi trọng nhất

798 lượt chơi

Giả sử buổi sáng bạn vừa ngủ dậy thì nhận được 4 thông báo mới trên điện thoại. Bạn sẽ kiểm tra thông báo nào trước tiên?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x