Trình độ nói dối của bạn ở mức nào?

1335 lượt chơi

Ngày Cá tháng Tư này, hãy thử đo lại xem trình độ nói dối của bạn vẫn ở mức độ "gà tồ" hay đạt "level max" rồi nhé!

Làm Quiz
1
2
3
4
5
6

Đang tính toán....

Bình luận

x