Trong bốn loại hình cơ bản của trí não, bạn là...?

2640 lượt chơi

Trí não con người được chia làm bốn loại chính với bốn đặc trưng khác nhau. Bạn sở hữu loại hình nào?

Làm Quiz
1
2
3
4
5

Đang tính toán....

Bình luận

x