Trong tình yêu bạn là phép toán nào?

3068 lượt chơi

Cộng trừ nhân chia - Bạn là phép toán nào ẩn dụ cho tình yêu? Trả lời bài trắc nghiệm sau đây để biết kết quả nhé!

Làm Quiz
1
2
3
4
5

Đang tính toán....

Bình luận

x