Vì sao bạn mãi cô đơn?

1994 lượt chơi

Nhìn người người tay trong tay có đôi có lứa, bạn thầm nghĩ đến cái dép cũng còn có đôi, nhìn lại mình có kém ai đâu mà mãi sống kiếp FA thế. Đôi khi có những nguyên nhân không xuất phát từ bên ngoài đâu nhé!

Làm Quiz
1
2
3
4
5
6
7
8

Đang tính toán....

Bình luận

x