12 cung Hoàng đạo phản ứng ra sao khi sắp Tết mà lương chưa về?

322 lượt chơi

Tết đến nơi rồi mà tiền lương thì chưa về đến tài khoản. Lúc ấy 12 cung Hoàng đạo sẽ phản ứng ra sao?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x