12 cung Hoàng đạo trả lời thế nào khi bị hỏi "Có người yêu chưa"?

1193 lượt chơi

Khi bị hỏi "Có người yêu chưa", mỗi cung Hoàng đạo sẽ có một câu trả lời khác nhau. Cùng emdep.vn khám phá xem, thú vị lắm đó.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x