12 cung Hoàng đạo xử sự thế nào khi người mình thích lại đi yêu người khác

1352 lượt chơi

Trong khi Kim Ngưu âm thầm chứng minh mình tốt hơn người kia rất nhiều thì Song Tử vẫn tiếp tục tấn công với suy nghĩ "30 chưa phải là Tết".

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x