3 cung Hoàng đạo coi cô đơn như kẻ thù

252 lượt chơi

Với 3 cung Hoàng đạo dưới đây, cô đơn được coi là kẻ thù. Họ không chịu được cô đơn dù chỉ là một ngày.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x