3 cung Hoàng đạo dứt khoát, đã chia tay là cũng không làm bạn

457 lượt chơi

Với 3 cung Hoàng đạo này, chia tay là kết thúc mọi việc, không còn vương vấn hay có thể làm bạn.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x