3 cung Hoàng đạo hay bị ghen ghét đố kị vì tài giỏi hơn người

564 lượt chơi

Vì tài giỏi hay có những thế mạnh riêng hơn người mà 3 cung Hoàng đạo dưới đây hay bị người đời ghen ghét, đố kị.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x