3 cung Hoàng đạo nữ khiến các chàng trai ngả nón chào thua

967 lượt chơi

Nếu chẳng may yêu thích nàng nào nằm trong số 3 cung Hoàng đạo nữ sau, các chàng trai sẽ phải hao tổn rất nhiều tâm sức và thời gian để nhận được cái gật đầu từ họ đấy.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x