Bạn có dễ tha thứ khi bị phản bội tình cảm?

2520 lượt chơi

Bạn sẽ chấp nhận cho đối phương cơ hội sửa sai, bắt phải trả giá hay dứt áo ra đi tuyệt không nhân nhượng.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x