Bạn có phải kiểu người giỏi "diễn sâu", qua mặt được người khác?

1065 lượt chơi

Theo bạn, trong ba người phụ nữ này, ai là kẻ đang nói dối?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x