Bạn có phải kiểu người lợi dụng người khác?

651 lượt chơi

Chọn môi đôi giày dưới đây để khám phá xem liệu bạn có phải kẻ thích nhờ vả, lợi dụng người khác hay không.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x