Bạn có tính xấu nào khi yêu

2818 lượt chơi

Khi yêu, có người trở nên thiếu tự tin, không có cảm giác an toàn, hay nghi ngờ, lo được lo mất... Bạn thì sao?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x