Bạn là kiểu người dễ tán đổ và khó tán?

897 lượt chơi

Nếu đang diễn cảnh khóc trước ống kính máy quay, bỗng nhiên nước mũi chảy ra. Bạn sẽ giải quyết thế nào trong tình huống đó?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x