Bạn là người chỉ thích suy diễn hay là người có tài phán đoán sự việc?

723 lượt chơi

Theo bạn ai là hung thủ trong bức tranh này?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x