Bạn là người lương thiện - tốt bụng hay đanh đá - ghê gớm trong mắt người khác?

1125 lượt chơi

Nếu gặp người ăn mày trong quán ăn, bạn sẽ mời họ món nào?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x