Bạn là người nghe theo lý trí hay trái tim?

561 lượt chơi

Theo bạn, cái bóng đen là hình ảnh phản chiếu của ai trong hai người này trong bức tranh dưới đây.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x