Bạn là người sống tự lập hay phụ thuộc?

1261 lượt chơi

Trong cuộc sống, bạn thích tự mình giải quyết mọi rắc rối, hay động tý là phải nhờ vả tới sự trợ giúp của người khác?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x