Bạn là người thế nào trong mắt đối phương

3484 lượt chơi

Trong mắt người kia, bạn là người dễ gần, thoải mái hay kiêu căng tự phụ?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x