Bạn là người ỷ lại hay độc lập trong tình yêu

1663 lượt chơi

Cách bạn lựa chọn đi bên trái hay bên phải đối phương khi hai người đi cùng nhau sẽ cho biết bạn độc lập hay ỷ lại trong tình yêu.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x