Bạn là nhân vật nào trong "Hoàn Châu Cách Cách"

3011 lượt chơi

Hẳn là bạn còn nhớ bộ phim ruột từ hồi còn nhỏ mình đã được xem. Vậy trong bộ phim Hoa ngữ kinh điển này, bạn có tính cách giống nhân vật nào? Để quiz sau cho bạn câu trả lời nhé.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x